REKLAMA   KONTAKT   REGULAMIN   DODAJ FIRMĘ

reklama www.suchabeskidzka.pl

Dodaj firmę

Jeśli chcesz dodać swoją firmę na portal www.SuchaBeskidzka.pl prześlij na info@flexus.pl dane swojej firmy.  Zostaną wysłane 2 propozycje dodania firmy: 

  • 100 PLN netto na rok za firmę na portalu
  •  200 PLN netto na rok z opcją w dziale polecamy oraz możliwością umieszczenia 2 linków pozycjonujących. 

Zostanie wysłany numer konta i po dokonaniu wpłaty firma zostanie dodana. 


Copyright SuchaBeskidzka.pl